POLONIA FFM

info@polonia-ffm.de


 

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy nieformalną grupa zrzeszajacą przedstawicieli polskiej kadry menadżerskiej, profesjonalistów, wolnych zawodów oraz studentów uczelni wyższych zamieszkałych na stałe lub przebywających tymczasowo we Frankfurcie nad Menem.

NASZA MISJA

Integracja i aktywizacja polskiego środowiska biznesu, nauki i sztuki.

NASZE CELE

 Wykreowanie w społeczeństwie niemieckim wizerunku nowej, młodej i dynamicznej Polonii. Na stopie zawodowej, zdobywanie praktycznych doświadczeń, podwyższanie wiedzy oraz aktywne uczestnictwo w tworzeniu profesjonalnego zaplecza kadrowego. Stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń z życia poza krajem. Integracja nowo przybywających osob. Promocja członków naszej grupy i naturalnie wspólne spędzanie wolnego czasu.

ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Nawiązanie kontaktów z podobnymi zrzeszeniami polskich profesjonalistow w Europie i na świecie. Rozszerzenie działalności stowarzyszenia przez włączenie do niej większej ilości grup zawodowych. Organizacja spotkań z ciekawymi ludzmi ze świata biznesu, nauki, sztuki i kultury.

SPOTKANIA

Organizujemy regularne spotkania, które odbywają się zwykle o godz.19:30 w pierwszą środę miesiąca w centrum Frankfurtu nad Menem. Informacje o spotkaniach wysyłamy przez email.

 

info@polonia-ffm.de    2019